Дозвільні документи в рибному господарстві


27.12.2019

Дозвільні документи в рибному господарстві

Здійснення рибогосподарської діяльності суб'єктами господарювання без отримання документів, що дають їм таке право - заборонено законодавством. Щоб з'ясувати, які дозволи для цього потрібні, порядок отримання деяких із них та хто їх видає - читайте далі у публікації.

Які дозвільні документи отримують для проведення рибогосподарської діяльності?

Рибогосподарська діяльність — це діяльність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов'язана з вивченням водних біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним використанням, переробкою, реалізацією тощо

(ст. 1 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" від 08.07.11 р. № 3677-VI (далі — Закон про рибне господарство).

Стаття 23 Закону про рибне господарство передбачає необхідність отримання суб'єктами господарювання при провадженні їх діяльності таких документів дозвільного характеру:

— дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

— дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

— форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;

— дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, у частині осетрових риб і виробленої з них продукції; — підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій); — інші документи дозвільного характеру, передбачені міжнародними договорами України.

Який порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах та на який строк його видають?

Процедуру видачі суб'єктам господарювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (далі — Дозвіл) визначено Порядком видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.13 р. № 801 (далі — Порядок № 801). Дозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об'єкт (його частину) та повинен перебувати безпосередньо в місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів (п. 2 Порядку № 801). Видача Дозволу проводиться безоплатно (п. 5 Порядку № 801). Для одержання Дозволу суб'єкт господарювання, відповідно до п. 3 Порядку № 801, подає такі документи: 

1. Заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). 

2. Довідку про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині). 

3. Програму виконання робіт, у якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів із метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі такого Дозволу видається протягом п'яти робочих днів із дня подання суб'єктом господарювання вищезазначеного пакета документів, при цьому строк дії виданого Дозволу становить п'ять років (ст. 24 Закону про рибне господарство та п. 5 Порядку № 801). 

Форма Дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) наведена в додатку до Порядку № 801.

За яких умов такий Дозвіл можуть анулювати?

Статтею 24 Закону про рибне господарство передбачено такі підстави анулювання Дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів: — звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання Дозволу; — ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, якій видано Дозвіл; — скасування Дозволу на підставі рішення суду; — систематичні (три і більше) грубі порушення протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; — установлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

У яких випадках отримують Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України?

Такий Дозвіл є документом, який засвідчує право суб'єкта господарювання здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з дотриманням норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством (п. 2 Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.13 р. № 800, далі — Порядок № 800). Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається Держрибагентством на кожне рибальське судно українською та англійською мовами та зберігається на борту судна (п. 2 Порядку № 800). Особливості та порядок отримання такого Дозволу регламентовано ст. 24 Закону про рибне господарство та Порядком № 800. Форми Дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України українською та англійською мовами наведено в Додатках 1 та 2 Порядку № 800.

Хто проводить видачу дозвільних документів?

Видача документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства належить до повноважень Державного агентства рибного господарства України (п. 1 Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.15 р. № 895) та проводиться з дотриманням вимог статей 9 та 24 Закону про рибне господарство. Зокрема, Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається: — Держрибагентством територіальному органові для здійснення контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів; — територіальним органом суб'єктові господарювання (юр- чи фізособі) для здійснення промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також визначення їх санітарно-епідеміологічного стану, меліоративного вилову водних біоресурсів із метою формування їх оптимального видового та вікового складу, вилову водних біоресурсів із метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.

Чи можна переоформити дозвільні документи в разі їх втрати?

Відповідно до частини п'ятої ст. 22 р. I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень із державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" у тексті Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" слова "видача дубліката" у всіх відмінках та числах виключено. Таким чином, Законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не передбачено видачі дубліката дозвільного документа. Водночас у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами — вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. 

Отже, під час видачі документів дозвільного характеру слід керуватися Законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".


Читайте також:

  З 1 ЛИСТОПАДА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗАБОРОНА НА ВИЛОВ РИБИ У ЗИМУВАЛЬНИХ ЯМАХ


  ІНТЕРАКТИВНА КАРТА ЗИМУВАЛЬНИХ ЯМ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2019-2020 РОКІВ


  Протягом січня рибоохоронними патрулями зафіксовано 3 570 порушень на 8,2 млн грн збитків, - Держрибагентство
Протягом січня рибоохоронними патрулями зафіксовано 3 570 порушень на 8,2 млн грн збитків, - Держрибагентство Держрибагентством підбито підсумки рибоохоронної діяльності за січень 2020 року. Територіальними рибоохоронними патрулями здійснено 847 рейдів. У результаті проведених заходів виявлено 3 570 порушень. Із них 861 є грубими (24 %) В ... >>>

  Як визначити вік риби?
Як визначити вік риби? Вік риби може залежати від багатьох факторів, таких як: її вид, розмір водойми, кормова база тощо. Частково мають рацію ті, хто судить про вік риби за її розмірами. Зростання тіла риби (довжина, ширина, висота) відбувається впродовж ... >>>

  Користування водними об'єктами на умовах оренди
Користування водними об'єктами на умовах оренди У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного ... >>>

  Держрибагентство запрошує взяти участь у заходах в рамках виставки ''Fish Business Ukraine 2020''
Держрибагентство запрошує взяти участь у заходах в рамках виставки ''Fish Business Ukraine 2020'' В період з 17 по 19 березня 2020 року відбудеться друга виставка-форум рибної індустрії та риболовного хобі «Fish Business Ukraine». Захід пройде на території виставкового комплексу «КиївЕкспоПлаза» за адресою: Київська область, ... >>>

  Протягом 2019 року на телефони ''гарячих ліній'' Держрибагентства надійшло 4 284 звернення
Протягом 2019 року на телефони ''гарячих ліній'' Держрибагентства надійшло 4 284 звернення У режимі консультування громадян та фіксації звернень щодо порушень Правил рибальства в 26 територіальних управліннях Держрибагентства функціонують цілодобові телефонні «гарячі лінії», з номерами яких можна ознайомитися в інфографіці. Так, ... >>>

  Рибоохоронний патруль Закарпаття просить рибалок пам’ятати про правила поводження на льоду
Рибоохоронний патруль Закарпаття просить рибалок пам’ятати про правила поводження на льоду Перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. Міцність льоду можна перевірити плішнею, яка завжди повинна бути під рукою у любителів зимової ... >>>


Документы: 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136.

Управління Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул. Гогйди,8

тел.:+38 (0312) 61-23-15 , тел/факс:+38 (0312) 61-23-18

E-mail: zk.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t